14 May 2012

พลิกฟื้น ผืนดิน

กระบวนการ พลิกฟื้น คืนชีวิตให้ผืนดิน บรรยายโดย สีนิล และ กินพอ ..
เนื่องจากสภาพดินเป็นดินทราย สารอาหารน้อย ต้องทำให้ดินมีสารอาหารสำหรับพืชที่จะเพาะปลูก อันดับแรกขุดหน้า่ดินขึ้นมาให้ลึกพอประมาณ ความกว้างและความยาวตามแต่ต้องการว่าจะให้แปลงมีขนาดเท่าไหร่
ใส่ฟางรองก้นแปลงที่ขุดไว้แล้วให้มากๆ
โรยด้วยรำอ่อน ปุ๋ยเม็ดชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ รำอ่อนจะเป็นอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพ ทำให้การย่อยสลายของฟางดีขึ้น เป็นการพลิกฟื้นผืนดินที่ตายแล้วได้เกิดใหม่ (ดินฟื้น)
จากนั้่นกลบหน้าดินทับฟางที่รองก้นหลุุม ตกแต่งขนาดของแปลงตามที่ต้องการ
โรยด้วยรำอ่อน เม็ดปุ๋ยชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพอีกที และปิดด้วยฟางข้าวอีกชั้นหนึ่งและรดน้ำให้ชุ่มลึกถึงฟางชั้นล่าง ฟางชั้นล่างจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยชั้นยอด ฟางชั้นบนจะเก็บความชื้นไว้ที่หน้าผิวดิน และค่อยๆย่อยสลายเป็นปุ๋ยอีกที่หนึ่ง อย่างนี้ดินไม่สมบูรณ์และมีสารอาหารอย่างเหลือเฟือก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะ

No comments:

Post a Comment