11 April 2012

ไผ่เลี้ยง อายุ 1 วัน

ปลูกไผ่เลี้ยง กล้าเพาะเมล็ด

ขุดหลุม 30x30 ซม. (กะๆ เอา ไม่ต้องวัดอะไรมาก)
รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก คลุกเคล้า ให้เข้ากัน
ลงดินแล้ว ให้น้ำชุ่มๆ
เสร็จแล้วเอาฟางคลุมซะหน่อย กันความชื้นระเหยไปหมด
เท่านี้ก็เรียบร้อย ช่วงแรก รดน้ำ ชุ่มๆ เต็มหลุม สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเดือนเมษายน อากาศร้อน แห้งแล้ง แบบนี้

ต่อไป จะเอาถั่ว มาปลูกแซมใต้ฟาง ให้ช่วยกันบำรุงดิน บังแดด 

No comments:

Post a Comment