20 May 2012

ผักหวาน ตอน 2 " รากมาแล้ว "

หลังจากที่ได้ผักวานมาจำนวนหนึ่ง วันนี้มีความคืบหน้ามาให้ดู
จากที่เอาไปเพาะไว้ในแกลบดำ ประมาณ 3 อาทิตย์ ก็เริ่มออกราก ยาวประมาณ 3-5 ซม. ก็เอาไปลงดินได้เลย

มีเคล็ด ไม่ลับ ตามที่ได้จากศึกษาวิธีปลูก ของคุณอำนวย บัวคลี่ ให้เอาเหล็กแหลม แทงลงไป นำร่อง ให้รากผักหวานป่า จะได้เดินไปตามรูเล็กๆ นี้ได้ ไม่ต้องไปลำบาก พากเพียร เจาะเข้าไปเอง


ก็รอดูว่า จะแตกเป็นใบ ในอีกกี่วัน ...
20 พค. 2555

No comments:

Post a Comment